Strona główna

 Szanowni Państwo ! 

Otwarcie na świat, przepływy osób, kapitałów i towarów, które obserwujemy w ostatnim czasie powodują, że coraz trudniej określić to co krajowe od tego co zewnętrzne. 

Komplikujące się i przenikające systemy prawne oraz fakt, że zarówno Polacy jako ludzie, jak również polskie przedsiębiorstwa biorą coraz większy udział w globalnej gospodarce - powodują sytuację w której pojawiają się liczne wątpliwości, niepokoje, rozterki, pytania :

Czy moje działania są bezpieczne ?
Jakie grożą mi ryzyka ?
Czy można je wyeliminować ?
Jeśli tak to w jaki sposób? 

Biuro brokerskie Rzeszowski Dom Brokerski posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27.03.2007r., nr 1457/07, wydane Arturowi Wilk na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jest to pionierska, rodzima firma o tym charakterze w naszym regionie.

Bazując na 15-letnim doświadczeniu w branży ubezpieczeń, pragniemy działać w sposób szczególny dla rodzimego dla nas regionu, jakim jest Rzeszów i Podkarpacie. 

Z uwagi na konieczność stałego kontaktu z Klientem, zwłaszcza kontaktu osobistego, tak ważnego zarówno w momencie audytu ubezpieczeniowego, przygotwywania oferty, a zwłaszcza ewentualnej szkody lub roszczenia ubezpieczeniowego - nasi Klienci to przede wszystkim podmioty gospodarcze Podkarpacia. Naszym zdaniem bardzo istotne jest poczucie Klienta, że broker jest do Jego dyspozycji w każdej sytuacji, gdy tylko jego opinia lub działanie, jako pelnomocnika d/s ubezieczeń, jest konieczne. 

Broker ustawowo nie może być związany z żadnym zakładem ubezpieczeniowym i dlatego będąc specjalistycznym i niezależnym ekspertem w swojej dziedzinie może - jako pełnomocnik Klienta - zapewnić mu maksymalne korzyści w konstruowaniu programu ubezpieczeniowego. 

Naszym głównych celem w codziennej działalności jest przygotowanie takich programów ubezpieczeniowych dla naszych Klientow, które spelniałyby w pełni ich oczekiwania i dawały pełnię bezpieczeństwa prowadzonego przez Nich biznesu. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie a przygotowywana dla Niego oferta "krojona jest na miarę", zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności i obowiązującymi standardami.

Jednocześnie informujemy, że na życzenie wielu Klientów organizujemy przetargi na ubezpieczenia zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu sprawujemy nadzór nad realizacją programu ubezpieczeniowego bez dodatkowych kosztów ze strony Klienta.

Mam nadzieję, że zasygnalizowane fakty skłonią Państwa do nawiązania z nami współpracy. 

Do miłego zobaczenia 

 Artur Wilk z Zespołem